Landustrie: Nieuws
4-1-2016

Nieuwe website online

www.landustrie.nl

Met ingang van 4 januari 2016 is de nieuwe website van Landustrie online. De site geeft een duidelijk beeld van de activiteiten en producten die aangeboden worden. Hierbij is uitgegaan van onze vier pijlers, t.w. Afvalwaterzuivering, Waterbeheer, Pompinstallaties en Waterkracht.

Verder is de nieuwe site responsive, dus toegankelijk voor smartphone, tablet e.d.