Landustrie: Afvalwater

Op het gebied van afvalwatertechnologie beschikt Landustrie over veel kennis en een
ruime ervaring. Met een grote diversiteit aan apparatuur voor riool- en
afvalwaterbehandeling kan wel worden gesteld, dat op bijna iedere RWZI in ons land wel
een product van Landustrie te vinden is.

Voor alle zuiveringsstappen, vanaf roostergoedverwijdering, voorbezinking, nabezinking,
tot slibverwerking enz. kunnen wij een oplossing bieden.

lees meer

Onder andere op het gebied van aerobe zuivering bieden wij meerdere mogelijkheden. In overleg met de klant kan de meest efficiƫnte configuratie worden gemaakt met selectie uit puntbeluchters, borstelbeluchters, voortstuwers cq mixers en/of bellenbeluchting.