Landustrie: Decentrale sanitatie

Landustrie onderkent dat innovatie in de waterzuiveringstechniek van groot belang is. Speerpunten zijn het verminderen van het energieverbruik en het bijdragen aan een circulaire economie.

Dit resulteert in nieuwe sanitatietechnieken zoals bijvoorbeeld decentrale afvalwaterzuivering, waarbij waardevolle materialen en restproducten worden hergebruikt en energie teruggewonnen.

Landustie werkt hierin nauw samen met haar zusterbedrijf Desah bv die verantwoordelijk is voor het procesontwerp. Zowel in binnen- als buitenland levert Landustrie de apparatuur voor deze duurzame projecten waarbij afvalwater niet meer als afvalproduct wordt beschouwd, maar als een bron van grondstoffen.

Beide bedrijven werkten mee aan het nieuwe Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 te Den Haag. Lees hier meer.