Landustrie: Research & Development

De ontwikkelingsafdeling neemt een belangrijke plaats in bij Landustrie. Zo zorgen we ervoor voorop te lopen met nieuwe ontwikkelingen in de markt.


Slimme storingslamp

Speciaal voor drukrioleringsgemalen is het Landy-Lite alarmerings- en monitoringssysteem ontwikkeld. Deze telemetrieoplossing kan worden ingebouwd in nieuwe en bestaande besturingskasten. Eventuele storingen worden direct gemeld naar de beheerder. Ook kan op afstand een pomp worden geblokkeerd of een storing gereset. Het systeem vervangt de oude welbekende rode storingslamp bovenop de kast.


Nieuwe dompelpomp

De Landy pompenrange is uitgebreid met een open kanaalwaaier dompelpomp. Het nieuwe pomptype DCP is inzetbaar in licht verontreinigd water. De verstoppingsvrije pomp is zeer compact maar beschikt over een hoog rendement.

De pomp is verkrijgbaar met een vermogen van 1,5 / 2,2 / 2,6 kW.


Uitbreiding beluchterrange

Landy-5 oppervlaktebeluchter

Als aanvulling op de bestaande range van LANDY oppervlaktebeluchters zet Landustrie de Landy-5 op de markt. Het ontwerp is gebaseerd op de bestaande Landy-7 echter uitgevoerd met vijf schoepen in plaats van zeven. Dit nieuwe type beluchter is uitermate geschikt voor toepassing in vierkante beluchtingsbassins. Door de hogere draaisnelheid kan een kleinere tandwielkast worden gebruikt, wat een aanzienlijke besparing in de totale investeringskosten oplevert.


Full-scale testtank

Testtank Sneek

Landustrie is in het bezit van een unieke testtank waarin op full scale beluchterproeven kunnen worden genomen. Deze testinstallatie maakt het voor ons mogelijk om voor iedere toepassing een optimale beluchterselectie te maken voor de klant.

Door het plaatsen van tussenwanden en hoogteverstelling van de centrale brugconstructie kunnen de beluchters worden beproefd in elke tankafmeting en bij verschillende waterdiepten.


Visvriendelijke vijzel

Visvriendelijke vijzel

Op basis van de bestaande Landy vijzel heeft Landustrie een visvriendelijke techniek ontwikkeld.
Het standaard ontwerp is op alle punten waar mogelijk beschadiging van de vis kan optreden, aangepast. Dit zijn dan vooral de intrede in de vijzel, de spleet tussen schoep en vijzelgoot en de passage van schoep langs stuwkant.
Om de visstand te verbeteren, is het opheffen van vismigratiebarrières een zeer belangrijk gereedschap. De belangrijkste knelpunten zijn stuwen, gemalen, sluizen en waterkrachtcentrales. Het doel is om vismigratie stroomopwaarts en stroomafwaarts mogelijk te maken.


Nieuwe drijverconstructie

Drijvende beluchter

Landustrie heeft een nieuwe drijverconstructie ontwikkeld voor haar Landy-7 oppervlaktebeluchter.

Hiermee is de nieuwe generatie puntbeluchters van Landustrie leverbaar en verhuurbaar in een eigentijdse drijvende uitvoering.
Met dit ontwerp wordt een veel grotere stabiliteit gerealiseerd tijdens het bedrijf van de puntbeluchter.

De complete units, beluchter inclusief drijverconstructie, kunnen bij Landustrie eveneens worden gehuurd.


Eco-friendly vijzellager

Onderlager vijzel

Landustrie past verschillende types onderlagers toe waarbij het vet, dat door het vetsmeerapparaat wordt aangevoerd, na gebruik niet in het water terechtkomt. Deze schone smeringsmethode is in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld. De groene lagers, zoals ze worden genoemd, zijn er in verschillende types. Het nieuwste onderlager is het Landy-Eco-friendly lager. Het onderlager is gevat in een compleet gesloten unit. In dit gesloten lagerhuis wordt de smering van het lager op ecologisch verantwoorde wijze toegepast. De smering is voor de levensduur van het lager gegarandeerd. Toepassing van een vetsmeerpomp en vetleidingen is overbodig geworden. Het lager is 3-dimensionaal zelf-instellend, dus noodzakelijke correcties zoals doorbuiging en thermische uitzetting van de vijzel, worden door het lager zelf opgenomen. Het lager is uitwisselbaar met bestaande onderlagers, eenvoudig te installeren en reservedelen zijn overbodig. De grote voordelen van het Landy Eco-friendly onderlager zijn de lage investerings- en onderhoudskosten.


Nieuwe ontwerptechniek

Puntbeluchter

Om een zo groot mogelijke ontwerpvrijheid te realiseren en om het gedrag van de ontwerpen onder alle bedrijfsomstandigheden te kunnen simuleren, wordt bij Landustrie gebruik gemaakt van de eindige elementen methode (EEM).

Deze methode wordt vooral gebruikt voor sterkte- en stabiliteitsberekeningen aan complexe onderdelen van Landustrie producten. Het grootste voordeel t.o.v. traditionele berekeningen is te behalen bij beluchters, pompen (waaiers), vijzels, Landox, tanks, drukvaten, kleppen, stuwen en brugconstructies. 

Daarnaast kan ook het dynamisch gedrag van constructies gesimuleerd worden.