Landustrie: pompinstallaties

Nieuwe besturing ruim 650 gemalen

drukriolering met Landy-Lite besturing
drukriolering met Landy-Lite besturing

Met het verdwijnen van de Cicruit Switched Data (CSD) inbeltechniek was Gemeente Koggenland genoodzaakt een andere communicatieoplossing te zoeken voor haar ruim 650 rioolgemalen.
Hiertoe moesten de besturingsinstallaties worden omgebouwd om klaar te kunnen zijn voor een toekomst gericht op het 4G netwerk.

Landustrie kreeg van Gemeente Koggenland de opdracht om de installaties waar mogelijk te voorzien van een nieuw modem of waar nodig de bestaande Landy-Line systemen te vervangen door Landy-Lite.

De Landy-Lite is een nieuw alarmerings- en monitoringsysteem speciaal voor drukriolering dat snel en eenvoudig in buitenopstellingkasten kan worden gemonteerd.

YP Your Partner uit Drachten zorgde voor koppeling van de rioolgemalen op de nieuwe CARS.8 hoofdpost.


HWA overstort-/drainagegemaal

In opdracht van de gemeente Leusden heeft Landustrie een nieuw hemelwaterafvoer (HWA) overstort- en drainagegemaal geïnstalleerd in Leusen Zuid t.h.v. de Willem de Zwijgerlaan en de Kon. Julianalaan. Bij dit project hebben we het gehele traject van ontwerp tot installatie verzorgd. Het doel was om een gescheiden systeem te creëren.

Daarbij waren de uitgangspunten:

  • een HWA overstort met voorziening tegen terugstroom d.m.v. een automatische regelbare overstortschuif
  • een drainagepomp die een te hoge grondwaterstand voorkomt en dient als back-up voor de hemelwaterafvoer.

De voordelen van deze scheiding zijn:

  • energiezuinige hemelwaterafvoer onder vrij verval
  • de mogelijkheid de gemaalverbinding af te sluiten bij hoog water
  • minimale inzet van de pomp voor grondwater, alleen om schade te voorkomen
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
 

300 minigemalen Leusden

Donderdag 9 november 2020 zijn de in opdracht van de Gemeente Leusden gerenoveerde 300 stuks minigemalen in bedrijf genomen. In nauwe samenwerking met sociale werkvoorziening Amfors Groep, renoveerde Landustrie de besturing van de driehonderd gemalen. Aan de hand van door Landustrie geleverde demokasten realiseerde het metaalbedrijf van Amfors (Metafors) de schakelkasten en de bijbehorende buitenopstellingskasten. Oude schakelkasten zijn door hen gedemonteerd en nauwkeurig gescheiden, gecontroleerd en waar mogelijk gerecycled. De opbrengst van het hergebruik is aan KiKa geschonken. Op basis van social return en duurzaamheid werd de opdracht destijds gegund aan Landustrie. Alle minigemalen zijn voorzien van verbeterde moderne besturing en klaar voor de toekomst. 

Lees hier meer in het artikel van de Leusder Krant.

Klik om te vergroten

Middenmeer en Slootdorp

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Landustrie de renovatie van de gemalen Slootdorp en Middenmeer uitgevoerd. Beide gemalen voorzien de RWZI Wieringermeer van aanvoer rioolwater. Zowel het mechanische als het elektrotechnische deel van beide gemalen is vernieuwd, geheel conform de eisen van het Hoogheemraadschap. Dit houdt o.a. in dat de gemalen zijn voorzien van Landy schroefkanaalwaaierpompen, type DTP. Daarnaast is ook het leidingwerk met bijbehorende afsluiters en afdekluiken vervangen en een nieuwe schakelkast met niveaumeting geplaatst. De geplaatste Landy pompen van het type DTP hebben een capaciteit van resp. 70 en 185 m3/uur.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Boostergemaal Hoorn

Voor het nieuwe boostergemaal Blokmergouw in de gemeente Hoorn leverde Landustrie het werktuigbouwkundig en elektrische deel. Het nieuwe gemaal maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om het bestaande afvalwatersysteem binnen de gemeente te optimaliseren. De gemeente is hier verantwoordelijk voor het inzamelen van het afvalwater en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor het transport naar RWZI Wervershoof.

Landustrie voerde het gemaal uit met twee stuks Hidrostal pompen met een vermogen van 250 kW en een capaciteit van 2300 m3/uur. Landustrie verkreeg de opdracht via Friso Civiel.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
 

Gemaal Markerkant Almere

Het waterschap Zuiderzeeland te Lelystad gunde de opdracht voor het renoveren van het rioolgemaal RG220 Markerkant aan Landustrie. Het gemaal, gebouwd in het jaar 2000, is uitgevoerd met droog opgestelde pompen en heeft een capaciteit van 1200 m3/h. Renovatie was nodig om de nieuwste technieken op het gebied van bemaling toe te kunnen passen. Hiertoe is niet alleen de elektromechanische installatie van het gemaal vernieuwd, ook een bouwkundige aanpassing was vereist. Landustrie voerde het gemaal uit met twee stuks nieuw pompen van het fabrikaat Hidrostal, elk met een vermogen van 110 kW. Deze pompen zijn getest en beproefd op de eigen testlocatie in Sneek. Als één van de weinige bedrijven in Nederland heeft Landustrie nl een volledig uitgeruste proefstand waar pompen van elk fabrikaat kunnen worden getest.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Gemeente Zutphen, Valckstraat

In opdracht van de Gemeente Zutphen is het uit 1969 daterende rioolgemaal aan de Valckstraat vernieuwd. Het oude gemaal was destijds ook al door Landustrie geleverd. Nu is het elektro-mechanische deel compleet vernieuwd. De twee oude stalen pompputten zijn verwijderd en vervangen door betonnen units. Verder is het gemaal uitgevoerd met 3 Landy DTP pompen, elk met een capaciteit van 200 m3/uur.

De besturingskast is voorzien van een frequentie-omvormer en de Landy gemaalcomputer werkt met Landy-LESS software. Deze software maakt het gemaal energiezuinig; de pompen kunnen hiermee op een lager toerental draaien. Een eventuele verstopping van de pomp kan vroegtijdig worden gedetecteerd, waarna de pompwaaier van draairichting verandert en het vuil/verstoppingmateriaal los slaat.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
 

Rioolgemalen Hoorn

In opdracht van de Gemeente Hoorn heeft Landustrie zes stuks rioolgemalen gerenoveerd.
De nieuwe pompinstallaties zijn geheel in overeenstemming met de eisen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Het hoogheemraadschap heeft namelijk het gehele beheer en onderhoud van deze gemalen overgenomen van de gemeente.

Landustrie was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het demonteren van de oude installaties en het plaatsen van nieuwe LANDY pompen inclusief het leidingwerk en de besturingsinstallatie. Alle civiele werk is verricht door de Haarsma Groep te Tjerkwerd. Het betreft hier de gemalen Hoefijzer, Paardeweide, Beurtschip, Compagnie, Hoefblad en Opgang.

De gemalen zijn voorzien van nieuwe LANDY dompelpompen, totaal 12 stuks. Deze zijn uitgevoerd met een schroefcentrifugaal waaier of een Vortex waaier. Beide types zijn uitermate geschikt voor het verpompen van verontreinigd afvalwater en vragen weinig tot geen onderhoud.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Gemeente Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder heeft Landustrie een nieuw gemaal gebouwd in de Galjoenstraat. Het oude bestaande gemaal dateerde van 1970 en was destijds ook al door Landustrie geleverd. Het betrof een stalen gemaal met droog opgestelde snijpompen.

Ondanks dat het oude gemaal jaren probleemloos heeft gefunctioneerd, moest de capaciteit van de pompen vanwege de impact van extremere neerslag worden aangepast. Het nieuwe gemaal is nu voorzien van LANDY DTP pompen (dompelpompen met schroefcentrifugaalwaaier). Beide pompen hebben elk een pompcapaciteit van 128 m3/uur. Verder is het gemaal uitgevoerd met Emotron FlowDrive frequentieomvormers waarmee het energieverbruik wordt geoptimaliseerd en het onderhoud geminimaliseerd. Zo is ook dit gemaal weer klaar voor de toekomst!

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Waterschap Noorderzijlvest

De renovatie van negen stuks rioolgemalen in de provincie Groningen is afgerond. Voor het Waterschap Noorderzijlvest gaat Landustrie de gemalen nu drie jaar onderhouden en beheren.

Het gaat om de gemalen Altena, Nieuw Roden, Leermens, Oosterwijtwerd, Westeremden, Ulrum, Saaksum, Garnwerd en DOMO-Bedum. Aanbesteding vond destijds plaats op basis van “Best Value Procurement” (BVP).

Bekijk hier de film waarin vanuit gemaal DOMO-Bedum uitleg wordt gegeven over het project.

Klik om te vergrotenGemaal Westeremden
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
 

Herinrichting Deinum - Boksum

Landustrie levert opnieuw twee gemalen voor het herinrichtingsgebied rondom de Haak bij Leeuwarden. 

Ruim een jaar na de openstelling van de Haak is nu ook de herinrichting van het gebied tussen Deinum en Boksum gereed. Na het verwijderen van de oude N31 en het slopen van de brug bij Deinum zijn een nieuwe dorpsrand, nieuwe sport- en woonvelden en een opvaart tussen Deinum en Boksum gerealiseerd.

In opdracht van Reef Infra is zowel voor de spooronderdoorgang de Twilling als de fietstunnel onder de Hendrik Algrawei een gemaal gerealiseerd voor een optimaal waterbeheer.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Hendrik Bulthuis aquaduct

De aanleg van de nieuwe Centrale As (de N356 van Drachten naar Dokkum) is afgerond. Landustrie mocht voor het omvangrijke traject diverse pompinstallaties leveren in bijvoorbeeld nieuw aangelegde tunnels, fietsonderdoorgangen enz.

In het oog springt de nieuwe pompinstallatie in het Hendrik Bulthuis Aquaduct, vernoemd naar de ontwerper van de BM'er zeilboot.
Het aquaduct voert aan de westzijde van Burgum onder het Prinses Margrietkanaal door. De pompinstallatie is uitgevoerd met Caprari pompen en heeft een totale pompcapaciteit van 450 m3/uur.
 Landustrie is in Nederland exclusief vertegenwoordiger van deze gerenommeerde Italiaanse pompen

Klik om te vergroten

Margaretha Zelle aquaduct

Het Margaretha Zelle aquaduct (officiele naam van Mata Hari) voert de westelijke invalsweg van Leeuwarden onder het Van Harinxmakanaal door en maakt deel uit van het grote infraproject de Haak om Leeuwarden. Het aquaduct is door Landustrie voorzien van een nieuwe pompinstallatie inclusief de bijbehorende besturing en telemetrie. De installatie is geheel conform de eisen van de Provinsje Fryslân uitgevoerd.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Meer projecten

Alexanderstraat Sneek
GM Súdwest-Fryslân
Hoofdrioolgemaal Dordrecht
Montessorilaan Dordrecht
Olzendepolder Yerseke
GM Reimerswaal
Sneekermeer Purmerend
GM Purmerend
RG Genemuiden
GM Zwartewaterland
GM Hoorn
GM Hoorn
GM Stadhouderslaan
GM Schiedam
RG Baanstee Noord
GM Purmerend