Landustrie: pompinstallaties

Rioolgemalen Hoorn

Klik om te vergroten
oude en nieuwe situatie

In opdracht van de Gemeente Hoorn is Landustrie gestart met het renoveren van zes stuks rioolgemalen.
De nieuwe pompinstallaties worden geheel in overeenstemming met de eisen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Het hoogheemraadschap neemt namelijk het gehele beheer en onderhoud van deze gemalen over van de gemeente.

Landustrie is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het demonteren van de oude installaties en het plaatsen van nieuwe LANDY pompen inclusief het leidingwerk en de besturingsinstallatie. Alle civiele werk zal worden verricht door de Haarsma Groep te Tjerkwerd.
Inmiddels is het gemaal Hoefijzer gereed, starten de werkzaamheden bij gemaal Paardeweide en zullen gemalen Beurtschip, Compagnie, Hoefblad en Opgang nog volgen.

De gemalen worden voorzien van nieuwe LANDY dompelpompen, totaal 12 stuks. Deze zijn uitgevoerd met een schroefcentrifugaal waaier of een Vortex waaier. Beide types zijn uitermate geschikt voor het verpompen van verontreinigd afvalwater en vragen weinig tot geen onderhoud.


Gemeente Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder heeft Landustrie een nieuw gemaal gebouwd in de Galjoenstraat. Het oude bestaande gemaal dateerde van 1970 en was destijds ook al door Landustrie geleverd. Het betrof een stalen gemaal met droog opgestelde snijpompen.

Ondanks dat het oude gemaal jaren probleemloos heeft gefunctioneerd, moest de capaciteit van de pompen vanwege de impact van extremere neerslag worden aangepast. Het nieuwe gemaal is nu voorzien van LANDY DTP pompen (dompelpompen met schroefcentrifugaalwaaier). Beide pompen hebben elk een pompcapaciteit van 128 m3/uur. Verder is het gemaal uitgevoerd met Emotron FlowDrive frequentieomvormers waarmee het energieverbruik wordt geoptimaliseerd en het onderhoud geminimaliseerd. Zo is ook dit gemaal weer klaar voor de toekomst!

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Waterschap Noorderzijlvest

De renovatie van negen stuks rioolgemalen in de provincie Groningen is afgerond. Voor het Waterschap Noorderzijlvest gaat Landustrie de gemalen nu drie jaar onderhouden en beheren.

Het gaat om de gemalen Altena, Nieuw Roden, Leermens, Oosterwijtwerd, Westeremden, Ulrum, Saaksum, Garnwerd en DOMO-Bedum. Aanbesteding vond destijds plaats op basis van “Best Value Procurement” (BVP).

Bekijk hier de film waarin vanuit gemaal DOMO-Bedum uitleg wordt gegeven over het project.

Klik om te vergrotenGemaal Westeremden
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
 

Herinrichting Deinum - Boksum

Landustrie levert opnieuw twee gemalen voor het herinrichtingsgebied rondom de Haak bij Leeuwarden. 

Ruim een jaar na de openstelling van de Haak is nu ook de herinrichting van het gebied tussen Deinum en Boksum gereed. Na het verwijderen van de oude N31 en het slopen van de brug bij Deinum zijn een nieuwe dorpsrand, nieuwe sport- en woonvelden en een opvaart tussen Deinum en Boksum gerealiseerd.

In opdracht van Reef Infra is zowel voor de spooronderdoorgang de Twilling als de fietstunnel onder de Hendrik Algrawei een gemaal gerealiseerd voor een optimaal waterbeheer.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Hendrik Bulthuis aquaduct

De aanleg van de nieuwe Centrale As (de N356 van Drachten naar Dokkum) is afgerond. Landustrie mocht voor het omvangrijke traject diverse pompinstallaties leveren in bijvoorbeeld nieuw aangelegde tunnels, fietsonderdoorgangen enz.

In het oog springt de nieuwe pompinstallatie in het Hendrik Bulthuis Aquaduct, vernoemd naar de ontwerper van de BM'er zeilboot.
Het aquaduct voert aan de westzijde van Burgum onder het Prinses Margrietkanaal door. De pompinstallatie is uitgevoerd met Caprari pompen en heeft een totale pompcapaciteit van 450 m3/uur.
 Landustrie is in Nederland exclusief vertegenwoordiger van deze gerenommeerde Italiaanse pompen

Klik om te vergroten

Margaretha Zelle aquaduct

Het Margaretha Zelle aquaduct (officiele naam van Mata Hari) voert de westelijke invalsweg van Leeuwarden onder het Van Harinxmakanaal door en maakt deel uit van het grote infraproject de Haak om Leeuwarden. Het aquaduct is door Landustrie voorzien van een nieuwe pompinstallatie inclusief de bijbehorende besturing en telemetrie. De installatie is geheel conform de eisen van de Provinsje Fryslân uitgevoerd.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Gemeente Súdwest-Fryslân

In opdracht van de Gemeente Súdwest-Fryslân heeft Landustrie het rioolgemaal aan de Alexanderstraat gerenoveerd. De renovatiewerkzaamheden bestonden uit het leveren en installeren van nieuwe pompen, het aanpassen van leidingwerk en elektrotechnische installatie en het herplaatsen van de debietmeters.  

Ook bouwkundige werkzaamheden zoals schilderwerk, betonherstel en het aanbrengen van ventilatie werden meegenomen in het project. 

De nieuwe Landy pompen zijn van het type BTP 42-40 met een vermogen van 7,5 kW en een pompcapaciteit van 238 m3/uur. Deze droogopgestelde pompen met schroefcentrifugaalwaaier kenmerken zich door een constant hoog rendement en laag energieverbruik.

Klik om te vergrotenAlexanderstraat Sneek
Alexanderstraat Sneek
Klik om te vergrotenAlexanderstraat Sneek
Alexanderstraat Sneek

Meer projecten

Hoofdrioolgemaal Dordrecht
Hoofdrioolgemaal Dordrecht
Rioolgemaal Olzendepolder
Rioolgemaal Olzendepolder
Boostergemaal Sneekermeer
Boostergemaal Sneekermeer
Gemeente Zwartewaterland
Gemeente Zwartewaterland
Rioolgemaal Hoorn
Rioolgemaal Hoorn
Baanstee-Noord
Baanstee-Noord
Gemeente Schiedam
Gemeente Schiedam