Landustrie: Waterbeheer

Hoogheemraadschap van Rijnland

Medio 2019 kreeg Landustrie van Van Boekel Bouw & Infra de omvangrijke opdracht voor het uitvoeren van alle werktuigbouwkundige werken van totaal vier stuks poldergemalen, gelegen in het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Voor de vervanging van de drie bestaande gemalen in de Veerpolder, Oosteinderpolder en de Hellegatspolder is een nieuwe Landy vijzel geleverd en gemonteerd, inclusief nieuwe aandrijfunit. De nieuwe gemalen voldoen na oplevering weer aan de huidige eisen m.b.t. techniek en veiligheid.
Het vakgemaal Oude Secretarie, nabij Hoofddorp, gelegen in de Haarlemmermeerpolder, is voorzien van een nieuwe automatische roosterreinigerinstallatie. Hier is geen nieuwe vijzel geinstalleerd, maar zijn de bestaande vijzels door Landustrie gereviseerd. In de bedrijfshallen te Sneek zijn de vijzels gestraald en verlint. Door het verlinten verkrijgt de vijzel weer zijn oorspronkelijke diameter.
Verder zijn de vijzels uitgevoerd met een nieuw Landy onder- en bovenlager, alsmede nieuwe aandrijving en motor.

Klik om te vergrotenAanpassing poldergemaal
Klik om te vergrotenAanpassing poldergemaal

HWA drainage-/overstortgemaal

In opdracht van de gemeente Leusden heeft Landustrie een nieuw hemelwaterafvoer (HWA) overstort- en drainagegemaal geïnstalleerd in Leusen Zuid t.h.v. de Willem de Zwijgerlaan en de Kon. Julianalaan.

Bij dit project hebben we het gehele traject van ontwerp tot installatie verzorgd.

Het doel was om een gescheiden systeem te creëren.

Daarbij waren de uitgangspunten:

  • een HWA overstort met voorziening tegen terugstroom d.m.v. een automatische regelbare overstortschuif
  • een drainagepomp die een te hoge grondwaterstand voorkomt en dient als back-up voor de hemelwaterafvoer.

De voordelen van deze scheiding zijn:

  • energiezuinige hemelwaterafvoer onder vrij verval
  • de mogelijkheid de gemaalverbinding af te sluiten bij hoog water
  • minimale inzet van de pomp voor grondwater, alleen om schade te voorkomen
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
 

Renovatie gemaal Piet Oberman

In opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland renoveert Landustrie het poldergemaal Piet Oberman in Tollebeek. De open schroefpomp die dateert uit de 70er jaren wordt voorzien van nieuwe onderdelen en omgebouwd van een vetgesmeerde naar watergesmeerde pomp. Ook worden de terugslagkleppen en de schakelkast vernieuwd.

Het gemaal in Tollebeek is vernoemd naar de Friese verzetsman Piet Oberman (verzetsnaam Piet Kramer). Piet Oberman was in WOII actief in het verzet en betrokken bij de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden op 8 december 1944. 

Klik om te vergroten
Ondergemaal Piet Oberman Tollebeek

Vijzelgemaal Tjuchem

In opdracht van het Waterschap Hunze en Aa's voerde Landustrie de revisie uit aan de vijzel van het gemaal Wold en Weer te Tjuchem (Groningen). De meer dan 40 jaar oude vijzel, destijds geleverd door derden, is in de productiehal te Sneek gerepareerd.

Eerder was ook de andere vijzel (totaal 2 stuks) al door Landustrie hersteld. De vijzels zijn nu voorzien van een milieuvriendelijk ECO-lager. Dit type onderlager is onderhoudsvrij, levensduur-gesmeerd en uitgevoerd zonder vetleidingen.

In de uitzending van 11 april 2019 is door RTV Noord aandacht besteed aan dit vijzelproject. Deze beelden zijn hier te zien.

Klik om te vergrotenvijzelgemaal Tjuchem
Vijzelgemaal Tjuchem bron RTV Noord
Klik om te vergroten

HWA gemaal

In opdracht van KWS Infra heeft Landustrie een viertal pompen geleverd en gemonteerd op een nieuw aangelegd  bedrijventerrein in Noord-Holland. Het betreft hier een HWA gemaal dat is uitgevoerd met nieuwe LANDY schroefpompen van het type P400 (3 + 1 reserve). Deze pompen lozen het hemelwater op het oppervlaktewater.

De oorspronkelijke P400 pomp is begin jaren ’80 speciaal ingezet voor polderbemaling. Ondertussen is het design geupdate en geschikt gemaakt voor de hedendaagse aandrijftechniek. Hiermee biedt de pomp nog steeds een uitstekende oplossing voor het verpompen van grote hoeveelheden water bij een geringe opvoerhoogte. De robuuste uitvoering maakt de pomp ook nog eens zeer onderhoudsvriendelijk.

Landustrie levert eveneens de bijbehorende persleiding en besturing.

Op de foto drie van de vier schroefpompen op de eigen proefstand te Sneek.
Pompcapaciteit 18 m3/min bij opvoerhoogte van 1,8 m.

Klik om te vergrotenSchroefpomp P400
Schroefpomp P400

Poldergemaal 't West

De aanleg van de nieuwe provinciale weg N381 vanaf Drachten tot aan de Duitse grens bij Emmen is klaar. Voor dit omvangrijke project leverde Landustrie diverse pompinstallaties voor de nieuw aangelegde tunnels in het traject. Daarnaast is bij afslag Wijnjewoude een nieuw poldergemaal gerealiseerd. Dit gemaal 't West is uitgevoerd met twee Landy polderpompen van het type P270 (270 m3/uur) en zorgt ervoor, dat de waterhuishouding optimaal wordt geregeld.  Ook is het gemaal voorzien van een Landustrie kettingreiniger voor het verwijderen van drijvend vuil. 

Klik om te vergrotenGemaal 't West

Regenwateropvang

Het Duitse waterschap Niersverband realiseert in Viersen de aanleg van een regenwateropvang- en filterbekken van totaal ruim 7 hectare groot (Dülkener Nette). Bij hevige regenval kunnen de bestaande voorzieningen niet genoeg water/afvalwater verwerken en komt dit direct terecht in de rivier de Nette en later in het Nettemeer. Hierdoor wordt het oppervlaktewater te zwaar belast met grote hoeveelheden vervuild water. In de toekomst kan de overvloed aan water met behulp van een vijzelgemaal in het nieuwe bufferbekken (25.000 m3) worden gepompt vanuit het bufferkanaal. In met gras beplante filterbekkens (10.500 m2) wordt het water gereinigd en in kleine hoeveelheden weer teruggevoerd in de rivier de Nette. De Nette is een zijrivier van de Niers in het deelgebied Nordrhein-Westfalen. Het nieuwe toevoergemaal wordt voorzien van vijf Landustrie vijzels die totaal 6400 liter water per seconde kunnen verpompen

Klik om te vergrotenvijzelgemaal Dülkener Nette (D)

Hollands Noorderkwartier

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier realiseerde Landustrie een vijftal nieuwe gemalen. Alle gemalen werden verkregen op basis van het Design & Construct traject waarbij een totaaloplossing aan de klant wordt aangeboden.

In Sint Maartensbrug en Burgerbrug werden respectievelijk de vijzelgemalen NM en B gerealiseerd en als turnkey project opgeleverd, inclusief het elektrotechnische en civieltechnische deel. Beide gemalen zijn uitgevoerd met twee nieuwe vijzels met een diameter van 1,3 meter.

Als vervolg op deze projecten zijn ook de gemalen Z-Uit, ON en gemaal 't Hoekje opgeleverd. Dit laatstgenoemde gemaal te Callantsoog is uitgevoerd met twee visvriendelijke vijzels met een diameter van 1,2 meter

Klik om te vergrotenGemaal 't Hoekje